TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

   TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

                     --------------------

THỜI KHÓA BIỂU  

Các lớp Kế toán, Quản trị kinh doanh và Marketing, bắt đầu học từ  6/3/2017
Khuyến mại: Giảm 20%HP cho SVCQ; 10%HP cho học viên khi đăng ký chương trình QTKD
(Các bạn học viên có nhu cầu học vẫn có thể tiếp tục đăng kí.)

 TT

Tên lớp (Ký hiệu lớp)

Học buổi

Ngày bắt đầu học

  Kết

   thúc

Giảng đường

1

Kế toán trưởng, K78 (KTT78)

Tối 2,3,4,5,6

Theo Thời khóa biểu kèm theo
(học theo chuyên đề)

Phòng 202,
Nhà 12

2

Quản trị kinh doanh, K192(QTKD192)

Tối 2,3,4,5,6

Theo Thời khóa biểu kèm theo 
(học theo chuyên đề)

Phòng 117,
nhà 12

3

Kế toán tổng hợp, K272(KTV272-Tối)

Tối 2,4,6

 Bắt đầu học từ tối thứ 2,
ngày 6/3               

(Phần Kế toán tổng hợp học 5b/ tuần)


/


Phòng 201,
nhà 12

4

Đào tạo nghề Kế toán, K190A (ĐTN190A)

(Các lớp 2,5 tháng + tháng +4 tháng và 5 tháng học chung phần Kế toán tổng hợp)Tối 2,4,6

5

 Nghề Kế toán chuyên nghiệp, K120 (NKT120)

Tối 2,3,4,5,6

Bắt đầu học từ tối thứ 4, 
ngày 15/2            

/

Phòng 118,
nhà 12

6 Kế toán sổ, K87 (KTS87) + ĐTN 189 Tối 3,5,Ch7 Bắt đầu học từ tối thứ 3,
ngày 21/3
13/4 Phòng 201,
nhà 12
 7 Kế toán máy, K163 (KTM163) + ĐTN 188 Tối 2,4,6 Bắt đầu học từ tối thứ 2,
ngày 6/3
24/3 Phòng 120,
nhà 12
 8 Báo cáo TC, K27 (BCTC27) + ĐTN 186+187 Tối 3,5,Ch7 Bắt đầu học từ tối thứ 3,
ngày 7/3
23/3 H4, gđ H

6

Marketing và Bán hàng, K105(Mar105)

Tối 3,5

Ngày học TT sẽ thông báo

trực tiếp cho HV            

 ---

Phòng 200,
nhà 12

Ghi chú: 1Học viên đi học nhớ phải mang theo Thẻ học viên    

                2- Buổi Sáng học từ 8h-10h45,  buổi Chiều học từ 14h-16h45,  buổi Tối học từ 18h-20h45.

Tư vấn tuyển sinh
Từ 7h30 đến 19h30
 • Trụ sở chính : Phòng 101 Nhà 12 Đại học Kinh tế Quốc dân
  024.386 936 12
 • Văn phòng tuyển sinh : Phòng 101 Giảng đường B2 Đại học Kinh tế Quốc dân
  024.362 831 02
 • Văn phòng Tuyển sinh: 479 Hoàng Quốc Việt
  024.321 210 05
Đăng ký nhận thông tin
THỐNG KÊ
18-08-2017
 • Đang online:
 • Lượng thành viên:
 • Lượng khách:
 • Lượng truy cập ngày:
 • Lượng truy cập tháng:
 • Lượng truy cập năm:
 • Tổng truy cập:
 • 74
 • 0
 • 74
 • 700
 • 20128
 • 413863
 • 1816540